Projekty współfinansowane ze środków UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2014-2020 działanie 1.2.

 

Projekt pt:

„Stworzenie prototypu specjalistycznego systemu logistycznego

w przedsiębiorstwie  PRO&AUTO w Rawiczu.”

Opis projektu

Zapytania ofertowe

Informacja o wyborze dostawcy